Polityka prywatności magazynu internetowego „Film, Art. & Promotion” ewafilm.com wydawanego przez Foundation Tourfilm Academy

Zapraszamy Państwa na stronę magazynu „Film, Art. & Promotion”, działamy zgodnie z etyką dziennikarską i przepisami dotyczącymi Polityki Prywatności i RODO.


§ 1

Foundation Tourfilm Academy z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 5/7 lok. 30, NIP: 525 252 24 27, regon: 141683981 zwana dalej „Foundation” wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, używany skrót w tym regulaminie to „Polityka”.


§ 2

„Użytkownik” to Internauta odwiedzający stronę internetową magazynu „Film Art. & Promotion”, której właścicielem jest „Foundation”.

1. Użytkownik może skontaktować się z „Foundation” wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe adres e-mail. W takiej korespondencji jest zobowiązany do podania również swoich danych osobowych np. adres e-mail.

2. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez „Użytkownika” w trakcie kontaktu z „Foundation” są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”


§ 3

1. Administratorem danych osobowych jest „Foundation”.

2. „Foundation” może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


§ 4

1. „Foundation” informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu „Foundation”, podmioty obsługujące call-center, Poczta Polska, firmy kurierskie oraz dostawcy narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników..


§ 5

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może zażądać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do „Foundation”

2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Foundation. lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.


§ 6

1. Foundation przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej „Foundation” w trakcie kontaktu Użytkownika z Foundation..

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Foundation ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia takich zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


§ 7

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Foundation lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Foundation będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.


§ 8

Foundation stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


§ 9

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Foundation. w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.


§ 10

1. Foundation wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Foundation

2. Foundation przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Foundation na innych stronach internetowych,

3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Foundation przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu.


§ 11

1. Foundation informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Foundation wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Foundation poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

1. Chrome
2. Internet Explorer
3. Firefox
4. Opera
5. Safari


§ 12

Foundation informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.


§ 13

1. Magazyn internetowy „Film, Art. & Promotion” korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA .

3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.


§ 14

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Foundation Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres mailowy ewa-kotus@filmat-festival.com