„PRZYCISK DO PAPIERU”

rozmowa z dr. hab. inż. Olafem Ciszakiem, profesorem Politechniki Poznańskiej -Dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i autorem filmu

Ewa Kotus: Panie Profesorze, Politechnika Poznańska, to jedna z najważniejszych uczelni w Polsce, a Wydział inżynierii Mechanicznej kształci na licznych, atrakcyjnych kierunkach: Mechanika i budowa maszyn – dla tych którzy chcą wiedzieć jak to działa i jak to jest zrobione, Mechatronika, dla tych którzy chcą ożywić mechanikę, Inżynieria Biomedyczna – dla tych którzy chcą rozwijać nowoczesne technologie w medycynie, Zarządzanie i inżynieria produkcji – dla tych którzy chcą być liderami i menedżerami procesów produkcyjnych. Kierunki, które wpisują się w potrzeby współczesnego świata, ale jak w zatłoczonych wszelkimi propozycjami mediach społecznościowych zaprosić do ich studiowania?

I oto film Wydziału Inżynierii Mechanicznej „Przycisk do papieru”. Jest niezwykły, bo krótki, a silny w formie przekazu; bawi, intryguje, mobilizuje, edukuje, film do zapamiętania na zawsze. Kto wpadł na tak niezwykły pomysł, by tak mocna była reakcja odbiorców?

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Mam to szczęście, że na Wydziale pracuje bardzo dynamiczny i kreatywny zespół. Powiedziałem kiedyś: chcę film z efektem: wow!

Chcieliśmy zrobić coś czego w Polsce jeszcze nie było. Ktoś rzucił hasło robot, ktoś inny mroczne pomieszczenie i się zaczęło. Znaleźliśmy producenta, którego zaraziliśmy swoim pomysłem, on też dorzucił kilka swoich pomysłów i oto jest – przycisk do papieru.

I miesiąc później przyszli do mnie z pierwszą wersją filmu. Przyznam, że sam byłem zaskoczony. Nie byliśmy pewni, czy nasze specyficzne środowisko jest gotowe na taką superprodukcję? Ale film skierowany jest przede wszystkim do młodzieży, więc uznaliśmy, że warto spróbować. Teraz dostaję dużo telefonów z innych uczelni z gratulacjami i bardzo się cieszę, że jest tak pozytywny odzew na ten film.

Ewa Kotus: W dzisiejszym świecie konkurencja dotyczy również szkół wyższych. Jakie jest znaczenie promocji dla uczelni takiej jak Politechnika Poznańska?

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Promocja wydziału ma dla nas duże znaczenie – ważne jest dla nas świadome kreowanie wizerunku Wydziału Inżynierii Mechanicznej, zarówno w mediach społecznościowych, jak i we współpracy z przemysłem.

Jesteśmy świadomi, że Internet to naturalne środowisko dla polskich nastolatków, dlatego nie skupiamy się na jednym kanale komunikacji, poprzez social media (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) komunikujemy się z naszymi odbiorcami, którymi głównie są młodzi ludzie, dzielimy się ciekawostkami z życia Wydziału.

Podkreślamy także mocno, że właśnie od Wydziału Mechanicznego utworzonego (dawniej Szkoły inżynierskiej) w 1919 roku rozpoczęły się dzieje wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu …

Ewa Kotus: Wydział ma zatem bardzo bogate tradycje, co w dzisiejszym świecie ma istotne znaczenie dla tych którzy dokonują wyboru …

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Najważniejszą sprawą jest świadomy wybór uczelni i kierunku dokonywany przez młodzież.

Promocja Wydziału i jego oferty, dzielenie się ciekawostkami z życia poszczególnych Wydziałów, sukcesami naszych Studentów i Pracowników, są dla nas bardzo ważne. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej już od lat zapraszamy i organizujemy dla szkół średnich wizyty w laboratoriach, podczas których opowiadamy o poszczególnych kierunkach zwracając uwagę na zagadnienia poruszane w trakcie studiów oraz możliwości kariery zawodowej po studiach. Zauważyliśmy, że kwestia znalezienia dobrze płatnej pracy jest szczególnie ważna. Mamy to szczęście, że Województwo Wielkopolskie jest dobrze uprzemysłowione, w samym Poznaniu i najbliższej okolicy jest mnóstwo przedsiębiorstw produkcyjnych, które potrzebują specjalistów z kompetencjami, które mają absolwenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Z przeprowadzonego na nasze zlecenie badania rynku wynika, że 98% naszych absolwentów dostaje pracę o jakiej marzy. Nasi absolwenci są cenieni wśród pracodawców, gdyż również nasza kadra aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizując liczne projekty badawczo-wdrożeniowe, w które angażowani są nasi studenci, a dzięki temu pracodawca może ich poznać jeszcze przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu.

Ewa Kotus: 98% absolwentów Wydziału dostaje pracę o jakiej marzy? To imponujące! Zatem poziom nauki wyczerpuje, a może przewyższa wymagania dzisiejszego rynku. Symbolem współczesnej techniki jest Robot. Ten zaprezentowany na filmie jest stworzony na potrzeby filmu, ale przecież dyskutując na ten temat poważnie, roboty pracują już nawet w szpitalach i to właśnie one mogą zapewnić najbardziej precyzyjne ruchy potrzebne podczas bardzo skomplikowanych operacji. Ta współpraca pomiędzy człowiekiem a robotem to już nie jest film science fiction, i to nie jest temat przyszłości, to właśnie potrzeba współczesnego świata …

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Dokładnie taki jest przekaz naszego krótkiego filmu: technika daje nam nieskończone możliwości, ale najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek – to on projektuje i programuje roboty, które ułatwiają nam życie.

Film może wydawać się fikcyjny, ale tak naprawdę przyszli inżynierowie już podczas studiów zaskakują nas swoją pomysłowością. Naszym celem jest kreowanie inżynierów na potrzeby Przemysłu 4.0, w którym współpraca pomiędzy ludźmi a maszynami jest niezwykle istotna. Dzięki naszym mechanikom i mechatronikom jesteśmy w stanie projektować roboty, które pracują w miejscach niedostępnych dla człowieka. Przykładowo może to być monitorowanie kanałów kanalizacyjnych lub inspekcja zwałowisk w kopalniach, czy prace przy reaktorach w elektrowniach atomowych … Roboty wyręczają człowieka w ciężkiej fizycznej pracy w rolnictwie, takich jak sadzenie sadzonek drzew na zboczach gór; roboty zastępują człowieka w monotonnej pracy na linii produkcyjnej, choćby przy montażu podzespołów w urządzeniach mechanicznych. Ogólnie można powiedzieć, że możliwości zastosowania robotów w życiu codziennym są ogromne, a ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia.

Ewa Kotus: Jak dalece rozwinięta jest międzynarodowa współpraca naukowa w zakresie tworzenia robotów, myślę tutaj o seminariach, konferencjach …? Jaka jest propozycja dla studentów rozwijania się w tym temacie naukowo?

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Zarówno Politechnika Poznańska, jak i Wydział Inżynierii Mechanicznej, kładzie duży nacisk na współpracę międzynarodową, co pozwala na bieżąco kontrolować światowe trendy, dostarczać naszym studentom wiedzę o najnowszych wynikach badań naukowych, ale również pozwala nam korzystać z doświadczeń innych uczelni. Politechnika Poznańska jest liderem EUNICE Uniwersytetu Europejskiego, dzięki czemu nasi studenci mogą brać udział w kursach organizowanych na uczelniach partnerskich w Niemczech, Hiszpanii, Belgi, Włoszech, Francji oraz Finlandii, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, nie tylko w zakresie budowania robotów, ale również innych zagadnień inżynierskich oraz rozwijania umiejętności miękkich, które także są istotne dla właściwego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej wykazują się dużą mobilnością i chętnie biorą udział w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych przez zagraniczne ośrodki badawcze i uczelnie, dzięki czemu na bieżąco możemy dyskutować o naszych pomysłach z naukowcami z całego świata. Zapraszamy również na Wydział profesorów wizytujących z zagranicznych uczelni, by osobiście dzielili się swoją wiedzą z naszymi studentami poszerzając ich horyzonty. Dużą popularnością cieszą się także wykłady otwarte organizowane na Politechnice Poznańskiej, na które zapraszani są specjaliści, eksperci w danej dziedzinie z dosłownie całego świata.

Ewa Kotus: Jurorzy z różnych stron świata oceniali film podczas jury on-line i wszyscy ocenili go bardzo wysoko. Czyli film spełnia swoją rolę w znaczeniu międzynarodowym, jest zatem zaproszeniem nie tylko dla polskich studentów …

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Duży jest potencjał kierunków prowadzonych na naszym Wydziale i zamierzamy rozszerzyć kształcenie na wszystkich kierunkach również w języku angielskim. Zapraszamy zatem do nas młodzież i studentów z całego świata.

Cieszy nas fakt, że gdy film był prezentowany na międzynarodowych konferencjach, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Ewa Kotus: Czyli Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej wypracował wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach?

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Dzięki mobilności naszych pracowników oraz ich licznym sukcesom na arenie międzynarodowej zauważyliśmy, że tak jest. Wydział zyskuje w międzynarodowych rankingach. To w naturalny sposób przekłada się na coraz większe zainteresowanie naszą ofertą kształcenia wśród zagranicznych studentów, którzy chcą kontynuować u nas studia na II stopniu. Nasz film promocyjny jest skierowany również do nich i jest zaproszeniem do naszych nowoczesnych laboratoriów, które systematycznie doposażamy w nowoczesny sprzęt, co również zostało już zauważone na arenie międzynarodowej.

Ewa Kotus: A jaki jest zakres wszystkich kierunków Wydziału Politechniki Poznańskiej w temacie międzynarodowym? Czy są prowadzone wykłady w języku angielskim? Jak szybko student z drugiego krańca świata może nauczyć się języka polskiego?

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Pełna oferta kształcenia dostępna jest na stronie głównej Politechniki Poznańskiej. Obecnie Politechnika Poznańska po rekrutacji na obecny rok akademicki uruchomiła kształcenie na 39. kierunkach w języku polskim oraz 8. kierunkach w języku angielskim. Ofertę zajęć w języku angielskim systematycznie poszerzamy, ponieważ obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszymi kierunkami, również wśród młodzieży korzystającej z programu Erasmus+. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość nauczenia się języka polskiego, to chyba zależy to od indywidualnych predyspozycji, ale dzięki prężnie działającemu Centrum Języków Obcych, zespołowi Działu Współpracy z Zagranicą oraz projektowi EUNICE, w ramach którego oferowane są bezpłatne kursy językowe dostępne online, Politechnika Poznańska z pewnością bardzo to zadanie ułatwia.

Ewa Kotus: Film „Przycisk do papieru” otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie międzynarodowym 17th FilmAT Festival w kategorii Human Resources: recruitment & selection, employer branding. To wielki sukces, bo poziom filmów tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki. Tak dobry film przejdzie do historii filmu korporacyjnego i będzie wykorzystywany w kształceniu nowego pokolenia filmowców.

Prof. Dr hab. Olaf Ciszak: Film jest dokładnie taki jak chcieliśmy: jest krótki, przykuwa uwagę – wręcz wciąga, ma jasny i mocny przekaz z nutą humoru. Chyba nigdy nam się nie znudzi! Cieszymy się, że nasz pomysł na realizację został doceniony w konkursie międzynarodowym.

Ewa Kotus: Tak, ten film się nigdy nie znudzi … ! Dziękuję za rozmowę.

Plakat oraz zdjęcia z planu filmowego są własnością Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

”Przycisk do papieru”
– XVII Festiwal FilmAT – Pierwsza nagroda w kategorii
FILMY KORPORACYJNE/
Zasoby ludzkie: rekrutacja, budowanie marki pracodawcy, osobowości/portrety

„PRZYCISK DO PAPIERU”