Projekt "Motylowa Polana"

Projekt „Motylowa Polana” obejmuje:

1. wystawy motyli prezentujące artystyczne akwarele Ewy Kotus wiernie oddających piękno motyli z całego świata;

2. międzynarodowe konferencje International Tourfilm Academy dotyczące najnowszej wiedzy o motylach, ratowania motyli, międzynarodowej współpracy w tym zakresie;

3. filmy o motylach i problemach świata związanych z ich życiem;

4. serię 10 edukacyjnych atrakcyjnych książeczek dla dzieci w wieku 5-12 lat, a także ich rodziców.

5. Prowadzenie i promocja międzynarodowego dziecięcego Klubu Motylowa Polana

Projekt otrzymał międzynarodowy patronat International Tourfilm Academy, honorowy patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego, partnerami są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Linie Lotnicze LOT, ponieważ seria książeczek dla dzieci będzie rozdawana na pokładach samolotów już na Gwiazdkę. 14 marca – w Dniu Motyla – planujemy z PLL LOT dużą promocję pierwszego i drugiego tomu książeczki.

Oficjalne otwarcie programu nastąpiło na początku września 2023 r. przy wystawie w Królewskim Wilanowie w Centrum Kultury Wilanów, który był współorganizatorem. Opracowujemy wystawę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, jesteśmy w trakcie rozmów z Muzeum Ziemi w Warszawie na temat prezentacji drzewa genealogicznego motyli.

Prezentujemy motyle już od dwóch lat przy Festiwalu FilmAT www.filmat-festival.com, ponieważ ich wizerunek znajduje się na nagrodach. W Konferencjach International Tourfilm Academy przy Festiwalu, które zawsze mają zasięg międzynarodowy, będą uczestniczyli naukowcy i filmowcy-przyrodnicy, którzy podejmują się przekazania w filmach piękna przyrody i wielkich współczesnych problemów związanych z jej ratowaniem. Ponieważ filmów o motylach jest bardzo mało, sami będziemy inicjowali ich powstawanie; jesteśmy organizatorami festiwalu od lat 18, dobrze poruszamy się w tym środowisku (wiemy kto jest najlepszy).

Przygotowaliśmy już pierwszą książeczkę „Ola i Tomek oraz tajemnice wielkiej motylowej krainy”, Profesor Piotr Bębas z Uniwersytetu Warszawskiego zaopiekował się nią pod względem merytorycznym. I tak przy okazji lekkiej treści książki, stopniowo wprowadzona została poważna wiedza i najnowsze odkrycia naukowców dotyczące motyli. Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy o motylach w różnych strefach klimatycznych, zarażenie ich pięknem i udowodnienie jak bardzo są one potrzebne przyrodzie.

Już pod koniec pierwszej książeczki siedmioletnia Ola i jedenastoletni Tomek zakładają międzynarodowy Klub „Motylowa Polana” dla dzieci, które będą sadziły kwiaty i inne rośliny, tak bardzo potrzebne motylom do życia. Książeczka jest nie tylko mądra, ale i bardzo atrakcyjna dla dziecka, ponieważ przed każdym motylem jest kalka, na której zaprezentowana jest mapa występowania danego motyla na świecie. Na kalkach, w bąbelkach, zamieściliśmy też dodatkowo przemyślenia małej Oli skierowane bezpośrednio do dzieci. W książeczce, jako załącznik, dzieci znajdą legitymację członkowską klubu „Motylowa Polana” z lupą do oglądania mapek i czytania notatek.

Jako kreatorzy programu, jesteśmy bardzo dumni, że pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego został członkiem klubu Motylowa Polana.

Jesteśmy już bardzo zaawansowani w przygotowywaniu drugiej książeczki.

Program jest ważny, ponieważ dotyczy ekologii i ratowania natury potrzebnej do życia motylom i wszystkim nam, żyjącym na Ziemi, która jest naszym wspólnym domem.

Projekt “Motylowa Polana”