Alcalá - Wielki Tydzień w oku kamery

“ALCALÁ HOLY WEEK 2022”, film w reżyserii Antonio Atilano, przybliża nam wielkie święto, wielkie wydarzenie, które jest głęboko zakorzenione w tradycji duchowej Hiszpanii, jednocześnie przedstawiając jego doniosłe znaczenie dla kultury i turystyki.

Ciągnące się przez miasto procesja za procesją, opowiadają o męce Jezusa Chrystusa, od momentu Jego zabrania, aż do Jego śmierci i zmartwychwstania. Emocje, sztuka i transcendencja… współistnieją w wyjątkowym doświadczeniu, które nie wymaga specjalnych uczuć religijnych, aby się nim cieszyć.

A wszystko to w mieście, które jest miejscem narodzin Miguela de Cervantesa i Don Kichota, z jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie i które posiada ogromne rzymskie dziedzictwo, miasto światowego dziedzictwa UNESCO.

Realizacja tego filmu odbywała się w dwóch fazach, z dwoma różnymi celami. I w różnych latach.

Pierwsza część miała na celu promocję tej uroczystości na poziomie krajowym, w którym założenia i treść Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii są dobrze znane. Akcent został tu położony na bohaterów, na ludzi, którzy niosą “Pasos” na swoich barkach oraz na organizatorów każdego “Cofradía” (Bractwa). Ta część filmu skupiła się na uczuciach i emocjach, które skłaniają ich do wypełniania, rok po roku, pokuty wymagającej wielkiego fizycznego wysiłku i nie wolnej od cierpienia. Aby to osiągnąć, zdecydowaliśmy się na wybór różnych procesji i bractw, aby pokazać różnorodność “Pasos” i sposobów współpracy oraz podejścia do ich organizacji przez wiernych. A przy tym wszystkim chcieliśmy wygenerować przekaz emocjonalny, zdolny do wywołania efektu stymulującego dla lokalnej turystyki.

W 2022 roku Biuro Turystyki Urzędu Miasta Alcalá de Henares uznało, że należy rozszerzyć przekaz i dostosować film do międzynarodowej publiczności. Do tego zadania potrzebny był nowy zespół, który miał doprowadzić do zmiany narracji. Zmiany, która pozwoliłaby widzom nieobeznanym z obchodami Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na ulicach, co oznaczają sceny przedstawiane i jakie doświadczenie jest przekazywane, nie tylko jego bohaterom, ale publiczności, która podróżuje do Alcalá de Henares w czasie Wielkanocy.

Postanowiono zatem wykorzystać znakomity materiał już sfilmowany, uzupełniając go o nowe zdjęcia innych procesji nie uwzględnionych w pierwszej fazie, aby można było pokazać pełną narrację przedstawianą w procesjach Wielkiego Tygodnia w Alcala de Henares. Było to ważne, bo każda z nich upamiętnia inny kamień milowy w historii Męki Pańskiej; i właśnie dzięki sekwencyjnemu połączeniu ich wszystkich, można zrozumieć to doświadczenie przeniesione na ulice miasta.

Za scenariusz i reżyserię tego nowego filmu odpowidzialny był Antonio Atilano, a za zdjęcia Eduardo Luengo.

Montaż wymagał, aby utrzymany był wysoki poziom artystyczny pierwszego filmu, a jednocześnie przejrzystości w opisie tego długiego i emocjonalnego przedstawienia Męki Pańskiej. Silvia Carretero, która była odpowiedzialna za montaż, pozostawiła w nim ślad swojego osobistego poczucia estetyki i wysokiego wyczucia rytmu.

Ostatecznie film ujrzał światło dzienne w maju 2022 roku i w ciągu zaledwie sześciu miesięcy zgromadził już pół tuzina międzynarodowych nagród. Całkiem niezłe osiągnięcie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to film religijny, o bardziej ograniczonej widowni i potencjale konkursowym w porównaniu do innych filmów turystycznych, czy promujących kulturę.

Wszyscy uczestnicy obu etapów tego projektu mają ogromne doświadczenie we wspólnej pracy. Dzięki temu powstawały filmy, które w sumie zgromadziły ponad dwieście międzynarodowych nagród, w większości związanych z turystyką i kulturą.

David Cooper
tłumaczenie: Wojciech Jaworek

Alcalá – Wielki Tydzień w oku kamery